Privacy

Privacy voorwaarden Woningstichting Rochdale

Voor het werven van nieuwe collega’s maken wij gebruik van de cloud software Easycruit van Visma. Die software verwerkt de door jou doorgegeven (persoons)gegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt om in te schatten of je op basis van je vaardigheden en talenten geschikt bent voor de vacature waarop je hebt gereageerd.

Jouw privacy waarborgen wij overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Jouw persoonsgegevens worden tijdens het wervingsproces verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Tijdens het sollicitatieproces heb je toestemming aan ons gegeven om je persoonsgegevens te verwerken. De bewaartermijn van deze gegevens is 1 jaar. Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken of aan te passen, neem hiervoor contact op met werkenbij@rochdale.nl. En als je dat doet voeren we dat verzoek uiteraard ook uit. Ook als je vragen hebt over privacy en je gegevensverwerking kun je die altijd direct aan ons voorleggen.

Heb je ondanks alles het gevoel dat wij je gegevens niet correct verwerken? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.
 

De website van Rochdale gebruikt bij bepaalde functionaliteiten cookies. Waar en waarom er cookies in data wordt opgeslagen kan je in onze privacy statement lezen.