Disclaimer

Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons dit laten weten via de contactpagina of via info@rochdale.nl.

Antwoordprocedure

Reacties die worden ingediend per e-mail of met behulp van het webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Wij streven ernaar u binnen drie werkdagen te beantwoorden, maar uiterlijk binnen een termijn van acht weken.

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website en al haar onderdelen zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. De gebruiksvoorwaarden kunt u hier bekijken. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Content van derden

Het is mogelijk dat de website applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Woningstichting Rochdale is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van deze website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiligingsystemen

Woningstichting Rochdale spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Woningstichting Rochdale legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven worden ontleend. Woningstichting Rochdale is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van deze website die zouden zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie.

De website van Rochdale gebruikt bij bepaalde functionaliteiten cookies. Waar en waarom er cookies in data wordt opgeslagen kan je in onze privacy statement lezen.