Cookies

Cookieverklaring

Welke soort cookies gebruiken wij?

Op www.werkenbijrochdale.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Wij gebruiken:

1) Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bijvoorbeeld  voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2) Analytische cookies:
Met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op jouw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Rochdale u vooraf bij het eerste bezoek aan onze website om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Onze website gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Onze website gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google”). Google Analytics gebruikt cookies, waarmee uw gebruik van deze website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie over het gebruik van deze website genereert, wordt niet doorgestuurd
Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google voorafgaand aan de verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort.

Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u deze website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder namens ons nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Uw IP-adres wordt dat in verband met de analyse door Google Analytics is doorgestuurd, zal  gepseudonimiseerd worden opgeslagen.

U kunt de opslag van alle cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door hier een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Ook kunt u gebruik maken van de volgende op-out mogelijkheid aangeboden voor Google Analytics.

Google Double Click Cookie

In verband met het gebruik van Google Analytics maken wij ook gebruik van het zogenaamde DoubleClick-cookie. Daarmee kan uw browser bij het bezoek van andere websites worden herkend. Voor het doorsturen van de door het cookie gegenereerde informatie naar Google gelden de uitspraken in deze verklaring over Google Analytics.
Google zal deze informatie gebruiken om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om aanvullende diensten te leveren die verband houden met het websitegebruik. Google mag deze informatie eventueel aan derden leveren, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren, door de weergavevoorwaarden op te roepen. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door de deactiveringssite van het "Network Advertising" (netwerkreclameprogramma) op te roepen. Overige informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier.

Google Tag Manager

Google Tag Manager gebruiken wij voor het beheer van de diensten in het licht van op gebruik gebaseerde reclame de Google Tag Manager. De tool Tag Manager zelf is een cookievrij domein (cookieless domain) en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt wel voor de activering van andere tags die van uw kant onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Wanneer u op het gebied van domain of cookies een deactivering hebt uitgevoerd, blijft deze bestaan voor eventuele tracking-tags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

De website van Rochdale gebruikt bij bepaalde functionaliteiten cookies. Waar en waarom er cookies in data wordt opgeslagen kan je in onze privacy statement lezen.